Нэг буюу хэд хэдэн үйлдлийг олон дахин гүйцэтгэх зорилгоор давталтын командуудыг
ашигладаг. Си хэлэнд дараах 3 давталтын командыг ашигладаг.
1. Тодорхой давталт ( for )
2. Нөхцөлт давталт ( while )
3. Нөхцөлт давталт ( do . . . while )
Тодорхой давталт буюу for давталт
Давтах давталтын тоо тодорхой бол энэ операторыг ашигладаг. Энэ давталтыг тоолуурт
давталт ч гэж нэрлэдэг.
Бичигдэх хэлбэр :
for([<ЭхлэхИлэрхийлэл>];[<ШалгахИлэрхийлэл>];[<АлхамИлэрхийлэл>])
команд;
Энэ давталт нь <Шалгах Илэрхийлэл>-ийн утга худал болтол биелнэ. Хэрэв
<Эхлэх Илэрхийлэл> нь <Шалгах Илэрхийлэл>-ийн утгаас хальсан тохиолдолд цикл ганц ч
удаа биелэхгүй. <Алхам Илэрхийлэл> нь давталтын тоолуурын утга хэрхэн өөрчлөгдөхийг
тодорхойлно.
1. Хэрэв Шалгах илэрхийллийн утга үнэн бол оператор биелнэ. Дараа нь алхам
тодорхойлсон илэрхийлэл бодогдоно.
2. Хэрэв Шалгах илэрхийлэл байхгүй бол түүний утгыг үнэнд тооцож, дээрх маягаар
давталт үргэлжилнэ. Ийм тохиолдолд давталт төгсгөлгүй үргэлжилнэ.
3. Хэрэв нөхцөлт илэрхийллийн утга худал бол for операторын хийх үйлдэл төгсөж
удирдлага түүний дараагийн операторт шилжинэ.
 Жишээ нь :      for(i=1; i<=10; i++) printf(“%d \t”,i);
Одоо дээрх программын хэсгийг тайлбарлая. Давталт нь Эхлэх Илэрхийллээс эхлэх ба i-д
утгыг 1 утгыг олгоно. Эхлэх Илэрхийлэл нь давталтад ердөө ганц удаа буюу хамгийн эхэнд
биелэгдэнэ. Дараа нь Шалгах илэрхийлэл бодогдоно. Ингээд 1<=10 нь үнэн учир давталт
цааш үргэлжилж, printf функц ажиллан дэлгэцэнд 1 гэж хэвлэнэ. Дараа нь Алхам Илэрхийлэл бодогдон i–ын утга 2 болно. Тэгээд Шалгах Илэрхийлэл бодогдон i<=10 эсэхийг шалгах гэх мэтчилэн давталт үргэлжилнэ. Шалгах Илэрхийллийн утга худал болсон үед давталтаас гарна.
 

 

Сэтгэгдэл:
MASSIW BAS ORUULAD OGOOCH AIMR HEREGTEI BGAM PLEASE Инээх
Хариу бичих:

MASSIW BAS ORUULAD OGOOCH AIMR HEREGTEI BGAM PLEASE Инээх
Хариу бичих:

эрэмбэлэлтийн талаар бодлогохийгээд өгөөч
Хариу бичих:

Баярлалаа жишээн дээрээ for давталтыг while давталт шиг тайлбарласан байна шүү.
Хариу бичих:Сэтгэгдэл бичих
Сэтгэгдэлд хариу бичих: