Эцэг нь 40 настай, хүү 5 настай бол хэдэн жилийн дараа эцэг нь хүүгээсээ 2 дахин ах болох вэ?

F1 F12 хүртэлх товчлуурын тухай

F1
F1 нь ихэнхдээ танд Help menu буюу туслах цэсийг гаргаж өгдөг. Жишээ нь та Microsoft Word дээр ажиллаж байлаа гэхэд F1 товчлуурыг дарах үед Microsoft Word ийн туслах цэс автоматаар гарч ирэх болно. Тэгэхээр та заавал хулганаараа туслах цэсийг гаргаж ирэх хэрэггүй болно гэсэн үг юм.
Мөн Windows desktop, Windows Explorer нээлттэй байх үед та F1 дээр дарах аваас Windows ийн туслах цэс гарч ирнэ.
F2
Та Windows дээр ажиллаж байх үедээ F2 ийг ямар нэг юмыг дахин нэрлэх буюу нэрийг нь солих үедээ ашиглаж болно. Үүнийг Windows дээр Rename гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр та F2 ийг ашиглаад сурчих аваас ямар нэг file, folder ыхоо нэрийг солихын тулд заавал хулганыхаа баруун талд дарж rename хийх хэрэггүй болно гэсэн үг.
F3
Та windows дээр ажиллаж байх үедээ хайлт хийх хэрэгтэй болох юм бол заавал search дарахгүйгээр F3 товчлуурыг дарахад л болоо. Хайх нүүр өөрөө гараад ирэх болно.
F4
F4 нь нилээд түгээмэл хэрэглэгддэг ба F4 ийг дарсанаар хаягны жагсаалтууд гарах болно. Жишээ нь та Internet Explorer дээр ажиллаж байх үедээ F4 товчийг дарах аваас таны зочилж байсан интернет хаягуудын хаягууд гарч ирнэ гэсэн үг юм. Энэ нь танд интернетийн хаягийг хурдан хайх ба хурдан үйлдэл хийх бололцоог олгох болно. Мөн та ажиллаж буй нүүрээ хаахыг хүсэх аваас F4 товчийг Alt товчлууртай хамт дарах хэрэгтэй. Ингэхэд таны ажиллаж байсан нүүр хаагдах болно.
F5
F5 бол refresh түлхүүр буюу засах, шинэчлэх зориулалттай юм. Бид интернетэд байх үедээ тухайн нүүртээ update хийх эсвэл дахин эхнээс нь эхлэх үедээ refresh хийдэг шүү дээ.
F6
F6 нь курсорыг программын бүтэцтэй холбож байдаг. Жишээ нь та энэ товчлуураар нэг нүүрээс нөгөө нүүрлүү шилжиж болдог.
F7
F7 ийг windows дээр ашигладаггүй. Гэхдээ зарим нэгэн программдээр ашиглагдах нь бий. Таны ашиглаж буй прогаммд чинь F7 ашиглагддаг эсэхийг та мэдэхийг хүсвэл Туслах цэс буюу help menu рүү нь ороод Function түлхүүрүүд рүү нь орж харж болно.
F8
Та компьютераа асааж байх үедээ F8 дээр дарах юм бол таны компьютэр Safe Mode оор асах болно. Энэ нь компьютерийг асуудалтай буюу алдаатай байгаа үед асаах нөхцөл юм.
F9
F9 ийг windows дээр ашигладаггүй. Гэхдээ зарим нэгэн программдээр ашиглагдах нь бий. Таны ашиглаж буй прогаммд чинь F9 ашиглагддаг эсэхийг та мэдэхийг хүсвэл та Туслах цэс буюу help menu рүү нь ороод Function түлхүүрүүдрүү нь орж харж болно.
F10
F10 нь олон программууд дээр menu bar буюу цэсийг гаргаж ирэхэд ашиглагддаг. Та F10 ийг цэсийг идэвхжүүлэхдээ ашигладаг ба харин бусад товчлууруудаар цэс дотор үйлдэл хийдэг.  F10 ийг дарж байхдаа мөн Shift товчлуурыг хамт дарах юм бол shortcut menu гарч ирэх буюу Шууд хүргэх линкүүдийг гаргаж ирнэ.
F11
Та Internet Explorer дээр ажиллаж байхдаа F11 ийг дарах аваас таны үзэж байсан нүүр том хэмжээгээр буюу дэлгэц дүүрэн байдлаар гарч ирнэ(Full screen mode).  Ингэснээр бүх toolbars ууд алга болж дэлгэц илүү том болж харагдана. Харин та хэрвээ дэлгэцээ буцаад хэвийн байдалд нь оруулмаар байвал дахин F11 дээр дарахад болно.
F12
F12 ийг windows дээр ашигладаггүй. Гэхдээ зарим нэгэн программдээр ашиглагдах нь бий. Таны ашиглаж буй прогаммд чинь F12 ашиглагддаг эсэхийг та мэдэхийг хүсвэл та Туслах цэс буюу help menu рүү нь ороод Function түлхүүрүүдрүү нь орж харж болно

Эх сурвалж

1-10 хүртэлх бүхэл тоонуудын квадрат язгуурыг олж дэлгэцэнд хэвлэ.
 

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
int main()
{ float a,s;
 
  for(a=1;a<10;a++)
  { s=sqrt(a);
   printf("yazguur%10.0f = %0.2f\n",a,s);}
getch();
return 0;
}

1-10 хүртэлх тоонуудын нийлбэрийг олох.

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{ int a,s;
  s=0;
  for(a=1;a<10;a++)
  { s=s+a; }
   printf("niilber=%d\n",s);
getch();
return 0;
}
 

 

Нэг буюу хэд хэдэн үйлдлийг олон дахин гүйцэтгэх зорилгоор давталтын командуудыг
ашигладаг. Си хэлэнд дараах 3 давталтын командыг ашигладаг.
1. Тодорхой давталт ( for )
2. Нөхцөлт давталт ( while )
3. Нөхцөлт давталт ( do . . . while )
Тодорхой давталт буюу for давталт
Давтах давталтын тоо тодорхой бол энэ операторыг ашигладаг. Энэ давталтыг тоолуурт
давталт ч гэж нэрлэдэг.
Бичигдэх хэлбэр :
for([<ЭхлэхИлэрхийлэл>];[<ШалгахИлэрхийлэл>];[<АлхамИлэрхийлэл>])
команд;
Энэ давталт нь <Шалгах Илэрхийлэл>-ийн утга худал болтол биелнэ. Хэрэв
<Эхлэх Илэрхийлэл> нь <Шалгах Илэрхийлэл>-ийн утгаас хальсан тохиолдолд цикл ганц ч
удаа биелэхгүй. <Алхам Илэрхийлэл> нь давталтын тоолуурын утга хэрхэн өөрчлөгдөхийг
тодорхойлно.
1. Хэрэв Шалгах илэрхийллийн утга үнэн бол оператор биелнэ. Дараа нь алхам
тодорхойлсон илэрхийлэл бодогдоно.
2. Хэрэв Шалгах илэрхийлэл байхгүй бол түүний утгыг үнэнд тооцож, дээрх маягаар
давталт үргэлжилнэ. Ийм тохиолдолд давталт төгсгөлгүй үргэлжилнэ.
3. Хэрэв нөхцөлт илэрхийллийн утга худал бол for операторын хийх үйлдэл төгсөж
удирдлага түүний дараагийн операторт шилжинэ.
 Жишээ нь :      for(i=1; i<=10; i++) printf(“%d \t”,i);
Одоо дээрх программын хэсгийг тайлбарлая. Давталт нь Эхлэх Илэрхийллээс эхлэх ба i-д
утгыг 1 утгыг олгоно. Эхлэх Илэрхийлэл нь давталтад ердөө ганц удаа буюу хамгийн эхэнд
биелэгдэнэ. Дараа нь Шалгах илэрхийлэл бодогдоно. Ингээд 1<=10 нь үнэн учир давталт
цааш үргэлжилж, printf функц ажиллан дэлгэцэнд 1 гэж хэвлэнэ. Дараа нь Алхам Илэрхийлэл бодогдон i–ын утга 2 болно. Тэгээд Шалгах Илэрхийлэл бодогдон i<=10 эсэхийг шалгах гэх мэтчилэн давталт үргэлжилнэ. Шалгах Илэрхийллийн утга худал болсон үед давталтаас гарна.
 

 

Квадрат тэгшитгэлийн шийдийн тоог олох бодлогын бодолт:


#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
      int a,b,c,d;
      printf("a-g oruul:");
      scanf("%d",&a);
      printf("b-g oruul:");
      scanf("%d",&b);
      printf("c-g oruul");
      scanf("%d",&c);
      d=b*b-4*a*c;
      if(d>0)
      printf("tegshtgel 2 shiidtei");
      else
      if(d==0)
      printf("tegshtgel 1 shiidtei");
      else
      printf("tegshtgel shiidgui");
      getch();
}

    Богино хэмжээний хүүхэлдэйн киног татаж аваад  бие даалтаа     
     хийгээрэй.                                                                    ( 9-р ангийхан )

 

share.gogo.mn/y2ZxQJC6b29991293643373/svm.3gp

 Кирил үсгээр бичих асуудалыг ингэж шийдсэн хэдий ч үсгийн фонт зөрчилдөх (бүх тэмдэгтүүд танигдахгүй байх, эсвэл ө,ү үсэгнүүд танигдахгүй), интернэтийн орчинд мэдээлэл солилцоход хүндрэлтэй гэх мэт олон бэрхшээлүүд гарсаар байгаа.
        Энэ мэт орон орны хэлний янз бүрийн үсэг, дүрс тэмдэгтүүдийг компьютерт оруулахад гарах бэрхшээлүүдийг арилгасан шийдэл гарсан бөгөөд энэ нь UniCode буюу нэгдсэн кодын стандарт юм.
Үсэг, тэмдэгтүүд танигдахгүй байгаа тохиолдолд UniCode стандартруу хөрвүүлдэг програмыг хэрэглэх. Үүнд MONUNI (Mongolian Encoding Converter) болон Ангууч програмуудыг хэрэглэж болно.

Дараах холбоосоор UniCode-ийн тухай болон Mongolian Encoding Converter хөрвүүлэгч програмыг татан авч ашиглааарай.

www.archives.gov.mn/index.php